ඡන්දය කලාකරුවන්ට

මේක මම අහපු කතාවක්….

ඔන්න එකමත් එක රටක (ලංකාවෙ නෙවෙයි) හිටපු මහා සංගීතඥයෙක් දවසක් එයාගෙ යාළුවෙක් එක්ක පාරෙ යද්දි ඒ රටේ රජතුමා අස්ස කරත්තයකින් එතනින් ගියාලු. සංගීතඟඥයගෙ යාළුවා පාරෙ අයිනට වෙලා ඔළුව නමලා ආචාර කලත් සංගීතඥයා ගානක්වත් නැතිව ගනන් ගන්නෙවත් නැතිව තමන්ගෙ ගමන ගියාලු.

කරත්තය නොපෙනී ගියාට පස්සෙ අර යාළුවා සංගීතඥයගෙන් ඇහුවලු ඇයි ඔයා රජතුමාට ගෞරව නොකලෙ කියල. එතකොට සංගීතඥය කිව්වලු ආ.. ඒක ප්‍රශ්ණයක් නෑ… එයා මාව දන්නව කියල

ඒ කියන්නෙ ඒ දවස් වල කලාකරුවො කියන්නෙ පාලකයන්ටත් ඉහලින් හිටපු අය.

ඒකට දැන් ඉන්න අපේ කට්ටිය නේද…

Advertisements

කමෙන්ටුවක් දැම්මනං මට සතුටුයි. නැතත් කිසි අවුලක් නෑ! ඊමේල් අරව මේව දාන්න ඕන නෑ!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s