වයිෆ් කට පියාගෙන ඉන්න එක භයානකයි

the_joker-wallpaper 500

එක ජෝඩුවක් හැම වෙලේම රණ්ඩු වෙනවලු. මිනිහලු වැඩිපුරම රණ්ඩු වෙන්නේ. ගෑණි පුළුවන් තරං ඉවසනවලු. අවුරුදු ගාණක් ගියාට පස්සෙ මිනිහට තමන්ගෙ ගෑණි ගැන දුක හිතුණලු.

“මම මෙච්චර කාලයක් ඔයාට බැන්නා. ගැහුවා. ඔයා ඒ කිසි දෙයක් ගණන් නොගෙන ඉවසගෙන හිටියා. ඔයා කොහොමද එච්චර ඉවසුවේ. කොහොමද ඔයා තරහ පාලනය කරගත්තේ?”

“මහ ලොකු දෙයක් නෑ…. මම තරහ ගියාම ටක් ගාල ගිහින් ටොයිලට් එක මදිනවා”

“ඈ… කොහොමද ඒකෙන් තරහ නිවෙන්නේ?”

“හි හී… මං පාවිච්චි කරන්නෙ ඔයාගෙ දත් බුරුසුවනේ :D”

Advertisements