රහස් ලිංගිකත්වය

බොහොම හොඳට සැප ගන්න මනුස්සයෙක් දවසක් රති කෙලියට පස්සෙ නෝනට මෙහෙම කිව්වලු.

“ඩාලිං… ඔයා කවදාවත් මට කියල නෑනෙ ඔයාට ටොප් වෙන වෙලාවල්…”

නෝන මහත්තයට කිණ්ඩි හිනාවක් දැම්මලු…

“හි හි… ඒ වෙලාවලදි ඔයා ගෙදර නෑනෙ පැටියො”

Advertisements

2 thoughts on “රහස් ලිංගිකත්වය

  1. නෝනටම හරි ගිය මහත්තයා.

කමෙන්ටුවක් දැම්මනං මට සතුටුයි. නැතත් කිසි අවුලක් නෑ! ඊමේල් අරව මේව දාන්න ඕන නෑ!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s