කොරියාවෙ පෝස්ටරයක් හිටං…

samsung

Advertisements

4 thoughts on “කොරියාවෙ පෝස්ටරයක් හිටං…

  1. හයියෝ ක්‍රිමිනල් නේද…

    අර ප්‍රෙස් එකේමද ප්‍රින්ට් කරලා තියෙන්නේ..

  2. හැබයි ඔය යකා සැම්සුංග් නාමය ලොකේට අරන් ගියා. අද ඇපල් ඉන්නේ සැම්සුංග් එක්ක මාර මලෙන්. අල්ලස් දීම සහ ගැනීම ව්‍යාපාරික ලෝකය තුල අමුතු දෙයක් නෙමෙයි.

කමෙන්ටුවක් දැම්මනං මට සතුටුයි. නැතත් කිසි අවුලක් නෑ! ඊමේල් අරව මේව දාන්න ඕන නෑ!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s