ග්‍රැපික්

ජෝකර් මල්ලි ග්‍රැපික් දන්නෙ නෑ. ඒ උනාට ඉගෙනගන්න එක වටිනවනෙ. ඒ නිසා එහෙං මෙහෙං ඉගෙනගෙන ඒවයිනුත් ජෝක් එකක් දෙකක් කරන්න හිතුවා. ඒව තමා මේ…

මේන් මෙතනින් යන්න.

නැත්තං තව පහළට යන්න.

9 thoughts on “ග්‍රැපික්

  1. Pingback: ජෝකර් මල්ලි | කටයි පුකයි අලවගන්න

  2. Pingback: ජෝකර් මල්ලි | FB ස්ටේටස් එක

  3. Pingback: ජෝකර් මල්ලි | බජට් එකට කලබල වෙන්න දෙයක් නෑ!

  4. Pingback: ජෝකර් මල්ලි | හාන්නේ…. චාල්ස් කුමාරයා…

  5. Pingback: ජෝකර් මල්ලි | ආශ්චර්ය උදාකරගන්න අළුත්ම යෝජනාවක්!

  6. Pingback: ජෝකර් මල්ලි | හිට්ලර්ට පතුරු යනකල් බණිමු

  7. Pingback: ජෝකර් මල්ලි | කාර් එකක් ගත්ත ඕයි…

  8. Pingback: ජෝකර් මල්ලි | සුපර් මෑන්ගෙ රෙද්ද

  9. Pingback: ජෝකර් මල්ලි | බෝ….. දුබල සීනා….

කමෙන්ටුවක් දැම්මනං මට සතුටුයි. නැතත් කිසි අවුලක් නෑ! ඊමේල් අරව මේව දාන්න ඕන නෑ!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s